100x100 cm Tècnica mixta sobre tela 2020 Els tons de color terracota vibren al costat de l'metal·litzat daurat, entre els llums i sobres, plànols i textures, es forma una intensa atmosfera anomenada Calèndula. La quietud deixa pas a l'emoció, a la sensació càlida i envolvent d'una llum daurada elegant i única. The terracotta color tones vibrate along with the golden metallic, between the lights and Leftovers, plans and textures, an intense atmosphere called Calendula is formed. Stillness gives way to emotion, to the warm and enveloping sensation of an elegant and unique golden light.

calèndula II

€ 1.900,00Price