100x100cm Tècnica mixta sobre tela 2020 Calendula, the daughter of King Midas, who due to her ambition, was Transformed into gold when germà father embraced her. And it is that not only the gold Shines, not only the gold dazzles ... This work speaks of the primary essence of the human being, the color of the earth, the central sun wrapped in a volume of circular textures, it is undoubtedly a work special that does not leave indifferent.

Calèndula, la filla del rei Mides, la qual per la seva ambició, va ser transformada en or quan el seu pare el va abraçar. I és que no només el daurat brilla, no només enlluerna l'or ... Aquesta obra parla de l'essència primària de l'ésser humà, el color de la terra, el sol central embolicat en un volum de textures circulars, és sens dubte una obra especial que no deixa indiferent.

calèndula III

€ 2.000,00Price