Obra presentada en ArtMadrid21, de la mà de Helarea.

Partint de l'admiració per la salvatge i pel respecte cap al regne animal, neix cornamenta. Una escultura en duo, una senzilla corba, però amb presència, ja que no cal tant per dir molt. I és que encara vivim en un món on la bellesa decorativa preval en alguns casos, sobre la bellesa natural, fent un gran dany sobre espècies ja en perill. A més de la força estètica, de l'missatge de rebel·lió en contra d'el tot s'hi val per acaparar belleses robades, Cornamenta és una acció, ja que el 50% dels beneficis es destinarà a la fundació Save the elephants, una organització sense ànim de lucre que lluita per la cura i protecció dels elefants, espècie en perill d'extinció després de dècades d'abús i massacre.

Fitxa tècnica: Escultura realitzada en fibra de vidre. 150 cm alçada i 33 kg en pes total.

Work presented at ArtMadrid21, by Helarea, estand A21 Starting from admiration for the wild and respect for the animal kingdom, cornamenta was born. A duo sculpture, a simple corbi, but with presence, it does not take that much to say much. And we still live in a world where decorative beauty Prevails in some cases, over natural beauty, doing tremendous damage to species already in danger. In addition to the aesthetic force, the message of rebellion against anything goes for hoarding stolen beauties, Antlers is an action, since 50% of the profits will go to the Save the elephants Foundation, a non-profit organization that fights for the care and protection of elephants, a species in danger of extinction after decades of abusi and Slaughter. Data sheet: Sculpture made of fiberglass. 150 cm in height and 33 kg in total weight.

cornamenta

€ 7.000,00Price