Acrílic sobre tela

150x120 cm

Lima és la vibració de l'alegria, el color, la vida ... Evoca una frondosa vegetació, fauna, flora en sintonia amb la humanitat. Un lloc, un moment, on cada pinzellada eleva l'ànim diürn i nocturn. - Aquesta peça, Lima 1, inspira despertars, primers moments, primeres vegades. L'alegria, l'exuberància de la natura en ple moviment, el bullici d'una selva en perfecta harmonia ... ¿Ho sents? Ho veus? Potser el teu diàleg amb la peça és un altre, aquesta bé, l'artista busca que cada espectador trobi el seu propi missatge en l'elegància dels seus colors, composició i brillantors.

Acrylic on canvas

150x120 cm

Lima is the vibration of joy, color, life ... It evokes lush vegetation, fauna, flora in tune with humanity. A place, a moment, where each brushstroke lifts the daytime and Nighttime Mood. - This piece, Lima 1, inspiris awakenings, first moments, first times. The joy, the exuberance of nature in full motion, the bustle of a jungle in perfect harmony ... Can you feel it? You see it? Perhaps your dialogui with the piece is different, okay, the artist wants each viewer to find their own message in the elegance of its colors, composition and brightness.

Lima I

€ 2.600,00Price