Acrílic sobre tela

150x120 cm

Lima és la vibració de l'alegria, el color, la vida ... Evoca una frondosa vegetació, fauna, flora en sintonia amb la humanitat. Un lloc, un moment, on cada pinzellada eleva l'ànim diürn i nocturn. - Lima 2, l'últim moment del dia, instant en què els llums s'apaguen i el regnat de la nit comença a la selva de la vida, un altre escenari, altres moviments, un sentiment diferent, elegant i misteriós que transporta a la enigmatica vida nocturna de la planeta, això, per a l'artista Pau Escat, és Lima 2, ¿i per a tu?

Acrylic on canvas

150x120 cm

Lima is the vibration of joy, color, life ... It evokes lush vegetation, fauna, flora in tune with humanity. A place, a moment, where each brushstroke lifts the daytime and Nighttime Mood. - Lima 2, the last moment of the day, the moment when the lights go out and the reign of the night begins in the jungle of life, another scene, other movements, a different, elegant and mysterious feeling that transports the Enigmatic nightlife on the planet, that, for the artist Pau Escat, is Lima 2, and for you?

Lima II

€ 2.600,00Price